Home เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่จังหวัด เจ้าหน้าที่อำเภอ สพ.ฟ.
ข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน
จำนวนฟาร์มที่รับรองทั้งหมด
จำนวนฟาร์มที่รับรองแยกประเภท
จำนวนฟาร์มที่รับรองระดับเขต
จำนวนฟาร์มที่รับรองระดับจังหวัด
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
การใช้งานโปรแกรม

จำนวนฟาร์มที่รับรองทั้งหมด


ลำดับ ประเภทสถานประกอบการ ผลผลิต
ประเภท จำนวน หน่วยนับ จำนวน หน่วยนับ
ฟาร์มปศุสัตว์ 15,674 ฟาร์ม 444,410,854 ตัว
ฟาร์มผึ้ง 316 ฟาร์ม 76,129 รัง
สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 83 แห่ง 38,429,617 ตัว/สัปดาห์
ฟาร์มนกกระทา 24 ฟาร์ม 2,430,000 ตัว
ฟาร์มนกเขาชวาเสียง 2 ฟาร์ม 650 ตัว

หมายเหตุ:
ฟาร์มปศุสัตว์ หมายถึง ฟาร์ม สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ เป็ดพันธุ์ โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ แพะนม และ แกะเนื้อ

 

ลำดับ จังหวัด ประเภทสถานประกอบการ ผลผลิต
ประเภท จำนวน หน่วยนับ จำนวน หน่วยนับ
กรุงเทพมหานคร ฟาร์มปศุสัตว์ 3 ฟาร์ม 110,058 ตัว
กรุงเทพมหานคร สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 1 แห่ง 1,000,000 ตัว/สัปดาห์
นนทบุรี ฟาร์มปศุสัตว์ 9 ฟาร์ม 6,207 ตัว
นนทบุรี ฟาร์มนกกระทา 1 ฟาร์ม 30,000 ตัว
ปทุมธานี ฟาร์มปศุสัตว์ 5 ฟาร์ม 242,700 ตัว
ปทุมธานี สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 1 แห่ง 966,000 ตัว/สัปดาห์
อยุธยา ฟาร์มปศุสัตว์ 83 ฟาร์ม 7,880,699 ตัว
อยุธยา ฟาร์มนกกระทา 1 ฟาร์ม 10,000 ตัว
อ่างทอง ฟาร์มปศุสัตว์ 42 ฟาร์ม 1,965,660 ตัว
อ่างทอง ฟาร์มนกกระทา 7 ฟาร์ม 1,150,000 ตัว
ลพบุรี ฟาร์มปศุสัตว์ 1,101 ฟาร์ม 58,660,334 ตัว
ลพบุรี สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 8 แห่ง 9,814,752 ตัว/สัปดาห์
สิงห์บุรี ฟาร์มปศุสัตว์ 49 ฟาร์ม 3,093,532 ตัว
สิงห์บุรี ฟาร์มนกกระทา 1 ฟาร์ม 100,000 ตัว
ชัยนาท ฟาร์มปศุสัตว์ 131 ฟาร์ม 4,506,256 ตัว
สระบุรี ฟาร์มปศุสัตว์ 357 ฟาร์ม 27,854,525 ตัว
สระบุรี สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 6 แห่ง 2,015,976 ตัว/สัปดาห์
สมุทรปราการ 0 0
ชลบุรี ฟาร์มผึ้ง 1 ฟาร์ม 100 รัง
ชลบุรี ฟาร์มปศุสัตว์ 717 ฟาร์ม 52,232,894 ตัว
ชลบุรี สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 24 แห่ง 11,251,312 ตัว/สัปดาห์
ระยอง ฟาร์มปศุสัตว์ 270 ฟาร์ม 4,384,068 ตัว
จันทบุรี ฟาร์มปศุสัตว์ 214 ฟาร์ม 2,296,534 ตัว
ตราด ฟาร์มปศุสัตว์ 72 ฟาร์ม 589,634 ตัว
ฉะเชิงเทรา ฟาร์มปศุสัตว์ 300 ฟาร์ม 13,625,782 ตัว
ฉะเชิงเทรา สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 3 แห่ง 613,600 ตัว/สัปดาห์
ปราจีนบุรี ฟาร์มปศุสัตว์ 534 ฟาร์ม 23,794,689 ตัว
ปราจีนบุรี สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 3 แห่ง 450,017 ตัว/สัปดาห์
นครนายก ฟาร์มปศุสัตว์ 148 ฟาร์ม 11,171,183 ตัว
สระแก้ว ฟาร์มปศุสัตว์ 133 ฟาร์ม 2,459,402 ตัว
นครราชสีมา สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 6 แห่ง 5,675,760 ตัว/สัปดาห์
นครราชสีมา ฟาร์มปศุสัตว์ 396 ฟาร์ม 34,102,530 ตัว
นครราชสีมา ฟาร์มนกกระทา 1 ฟาร์ม 400,000 ตัว
บุรีรัมย์ ฟาร์มปศุสัตว์ 224 ฟาร์ม 19,588,048 ตัว
สุรินทร์ ฟาร์มปศุสัตว์ 21 ฟาร์ม 1,239,600 ตัว
ศรีสะเกษ ฟาร์มปศุสัตว์ 84 ฟาร์ม 1,430,450 ตัว
อุบลราชธานี ฟาร์มปศุสัตว์ 237 ฟาร์ม 3,789,881 ตัว
ยโสธร ฟาร์มปศุสัตว์ 54 ฟาร์ม 480,300 ตัว
ชัยภูมิ ฟาร์มผึ้ง 1 ฟาร์ม 50 รัง
ชัยภูมิ ฟาร์มปศุสัตว์ 126 ฟาร์ม 5,008,061 ตัว
อำนาจเจริญ ฟาร์มปศุสัตว์ 38 ฟาร์ม 507,950 ตัว
บึงกาฬ ฟาร์มปศุสัตว์ 10 ฟาร์ม 17,829 ตัว
หนองบัวลำภู ฟาร์มปศุสัตว์ 88 ฟาร์ม 506,135 ตัว
ขอนแก่น ฟาร์มปศุสัตว์ 740 ฟาร์ม 5,138,987 ตัว
อุดรธานี ฟาร์มปศุสัตว์ 386 ฟาร์ม 930,265 ตัว
เลย ฟาร์มปศุสัตว์ 144 ฟาร์ม 310,633 ตัว
เลย ฟาร์มผึ้ง 3 ฟาร์ม 650 รัง
หนองคาย ฟาร์มปศุสัตว์ 156 ฟาร์ม 225,688 ตัว
มหาสารคาม ฟาร์มปศุสัตว์ 303 ฟาร์ม 2,140,387 ตัว
ร้อยเอ็ด ฟาร์มปศุสัตว์ 234 ฟาร์ม 2,562,146 ตัว
กาฬสินธุ์ ฟาร์มปศุสัตว์ 51 ฟาร์ม 192,100 ตัว
สกลนคร ฟาร์มปศุสัตว์ 139 ฟาร์ม 242,163 ตัว
นครพนม ฟาร์มปศุสัตว์ 170 ฟาร์ม 279,119 ตัว
มุกดาหาร ฟาร์มปศุสัตว์ 72 ฟาร์ม 201,727 ตัว
เชียงใหม่ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 1 แห่ง 80,000 ตัว/สัปดาห์
เชียงใหม่ ฟาร์มปศุสัตว์ 1,082 ฟาร์ม 5,176,453 ตัว
เชียงใหม่ ฟาร์มผึ้ง 129 ฟาร์ม 34,408 รัง
ลำพูน ฟาร์มผึ้ง 3 ฟาร์ม 2,900 รัง
ลำพูน ฟาร์มปศุสัตว์ 335 ฟาร์ม 2,490,239 ตัว
ลำปาง ฟาร์มปศุสัตว์ 198 ฟาร์ม 1,313,829 ตัว
แพร่ ฟาร์มปศุสัตว์ 84 ฟาร์ม 580,377 ตัว
แพร่ ฟาร์มผึ้ง 38 ฟาร์ม 12,268 รัง
น่าน ฟาร์มปศุสัตว์ 21 ฟาร์ม 20,389 ตัว
น่าน ฟาร์มผึ้ง 58 ฟาร์ม 6,757 รัง
พะเยา สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 1 แห่ง 400 ตัว/สัปดาห์
พะเยา ฟาร์มผึ้ง 2 ฟาร์ม 801 รัง
พะเยา ฟาร์มปศุสัตว์ 29 ฟาร์ม 173,623 ตัว
เชียงราย ฟาร์มผึ้ง 36 ฟาร์ม 9,350 รัง
เชียงราย ฟาร์มปศุสัตว์ 277 ฟาร์ม 1,355,767 ตัว
เชียงราย สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 1 แห่ง 50,000 ตัว/สัปดาห์
แม่ฮ่องสอน ฟาร์มปศุสัตว์ 2 ฟาร์ม 25,150 ตัว
อุตรดิตถ์ ฟาร์มปศุสัตว์ 91 ฟาร์ม 1,740,750 ตัว
อุตรดิตถ์ ฟาร์มผึ้ง 6 ฟาร์ม 1,800 รัง
นครสวรรค์ ฟาร์มผึ้ง 4 ฟาร์ม 70 รัง
นครสวรรค์ ฟาร์มปศุสัตว์ 241 ฟาร์ม 9,225,768 ตัว
นครสวรรค์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 1 แห่ง 5,100 ตัว/สัปดาห์
อุทัยธานี ฟาร์มปศุสัตว์ 53 ฟาร์ม 980,470 ตัว
กำแพงเพชร ฟาร์มปศุสัตว์ 177 ฟาร์ม 2,312,125 ตัว
กำแพงเพชร สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 1 แห่ง 240,000 ตัว/สัปดาห์
ตาก ฟาร์มปศุสัตว์ 69 ฟาร์ม 452,382 ตัว
สุโขทัย ฟาร์มปศุสัตว์ 32 ฟาร์ม 182,585 ตัว
พิษณุโลก ฟาร์มผึ้ง 27 ฟาร์ม 4,945 รัง
พิษณุโลก สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 2 แห่ง 55,000 ตัว/สัปดาห์
พิษณุโลก ฟาร์มปศุสัตว์ 131 ฟาร์ม 1,629,130 ตัว
พิจิตร ฟาร์มปศุสัตว์ 60 ฟาร์ม 1,500,634 ตัว
เพชรบูรณ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 6 แห่ง 1,469,420 ตัว/สัปดาห์
เพชรบูรณ์ ฟาร์มปศุสัตว์ 283 ฟาร์ม 21,059,410 ตัว
ราชบุรี สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 4 แห่ง 948,000 ตัว/สัปดาห์
ราชบุรี ฟาร์มนกกระทา 6 ฟาร์ม 218,000 ตัว
ราชบุรี ฟาร์มปศุสัตว์ 449 ฟาร์ม 17,187,516 ตัว
กาญจนบุรี สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 5 แห่ง 2,934,800 ตัว/สัปดาห์
กาญจนบุรี ฟาร์มปศุสัตว์ 952 ฟาร์ม 32,042,561 ตัว
กาญจนบุรี ฟาร์มนกกระทา 2 ฟาร์ม 180,000 ตัว
สุพรรณบุรี ฟาร์มนกกระทา 1 ฟาร์ม 200,000 ตัว
สุพรรณบุรี ฟาร์มปศุสัตว์ 425 ฟาร์ม 13,231,867 ตัว
นครปฐม สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 5 แห่ง 497,000 ตัว/สัปดาห์
นครปฐม ฟาร์มปศุสัตว์ 696 ฟาร์ม 14,500,118 ตัว
สมุทรสาคร สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 2 แห่ง 53,000 ตัว/สัปดาห์
สมุทรสาคร ฟาร์มปศุสัตว์ 5 ฟาร์ม 121,000 ตัว
สมุทรสงคราม ฟาร์มปศุสัตว์ 3 ฟาร์ม 30,028 ตัว
เพชรบุรี สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 1 แห่ง 276,480 ตัว/สัปดาห์
เพชรบุรี ฟาร์มปศุสัตว์ 243 ฟาร์ม 1,892,538 ตัว
ประจวบคีรีขันธ์ ฟาร์มปศุสัตว์ 325 ฟาร์ม 1,744,297 ตัว
นครศรีธรรมราช ฟาร์มปศุสัตว์ 294 ฟาร์ม 2,453,235 ตัว
นครศรีธรรมราช ฟาร์มนกกระทา 4 ฟาร์ม 142,000 ตัว
กระบี่ ฟาร์มปศุสัตว์ 156 ฟาร์ม 2,076,057 ตัว
พังงา ฟาร์มปศุสัตว์ 90 ฟาร์ม 796,075 ตัว
ภูเก็ต ฟาร์มปศุสัตว์ 18 ฟาร์ม 243,815 ตัว
สุราษฎร์ธานี ฟาร์มผึ้ง 1 ฟาร์ม 360 รัง
สุราษฎร์ธานี ฟาร์มปศุสัตว์ 389 ฟาร์ม 4,043,546 ตัว
ระนอง ฟาร์มปศุสัตว์ 17 ฟาร์ม 190,085 ตัว
ชุมพร ฟาร์มปศุสัตว์ 45 ฟาร์ม 421,500 ตัว
ชุมพร ฟาร์มผึ้ง 7 ฟาร์ม 1,670 รัง
ตรัง ฟาร์มปศุสัตว์ 131 ฟาร์ม 1,452,170 ตัว
พัทลุง ฟาร์มปศุสัตว์ 324 ฟาร์ม 4,869,401 ตัว
สงขลา ฟาร์มปศุสัตว์ 52 ฟาร์ม 2,087,169 ตัว
สงขลา สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 1 แห่ง 33,000 ตัว/สัปดาห์
สตูล ฟาร์มปศุสัตว์ 29 ฟาร์ม 1,034,210 ตัว
ปัตตานี ฟาร์มปศุสัตว์ 18 ฟาร์ม 896 ตัว
ปัตตานี ฟาร์มนกเขาชวาเสียง 2 ฟาร์ม 650 ตัว
ยะลา ฟาร์มปศุสัตว์ 7 ฟาร์ม 5,533 ตัว
นราธิวาส 0 0